Asist Teknoloji Danışmanlık grubu, kurumların etkinliği ve çalışanların verimliliğini geliştirmeyi amaçlayan bilgi teknolojisi stratejileri ve sistemlerin saptanmasında ve gerekli planların yapılmasında, müşterilerine önerilerde bulunur. Danışmanlık Hizmetleri Alanlarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

  • Bilgi teknolojisi stratejileri
  • Fizibilite çalışmaları
  • Bilgi sistemleri organizasyonu
  • Bilgi sistemleri yönetim teknikleri
  • Bilgi sistemleri güvenlik yöntemleri

Uzmanlarımız, müşterilerin projeleriyle ilgili olarak bu projelerin zamanında ve ön görülen bütçe sınırları içinde tüm hedefleri karşılayacak biçimde tamamlanmasını sağlamak üzere müşterilerle birlikte çalışabilirler. Bu çerçevede yapılacak hizmetler şöyle özetlenebilir.

  • Proje yönetimi teknikleri
  • Proje tanımlama çalışmaları
  • Projenin yönetilmesi
  • Projenin değerlendirilmesi ve denetimi

Danışmanlık ve proje çalışmalarımızda, müşteri için gereken her çözüm, alternatifler halinde sunulur. (Bu alternatiflerde kapasite, performans, fiyat ve süre analizleri detaylı olarak yer alır.)

 
 
Tel: +90 216 366 01 28

info@asisteknoloji.com